V NAŠEJ AUTOŠKOLE SI MÔŽETE VYBRAŤ Z NASLEDUJÚCICH KURZOV

Osobné vozidlo B1020 eur
Malý motocykel AM (od 15 rokov)650 eur
Motocykel A1 (od 16 rokov)990 eur
Motocykel A2 (od 18 rokov)990 eur
Motocykel A (od 24 rokov)990 eur
Rozšírenie osobitným výcvikom A1 na A2, A2 na A450 eur
Individuálny zrýchlený kurz (všetky skupiny)50% k cene kurzu
Doškoľovací kurz (A/B)400 eur
Kondičné jazdy pre osobné vozidlo/motocykle50 eur
Opakovaná skúška za pristavenie vozidla60 eur
V cene nie sú zahrnuté správne poplatky za skúšku
– osobné vozidlo
– motocykel
V cene nie je zahrnutá cena za kurz prvej pomoci

* Zverejnený cenník je platný od 1.9.2023